Priser

 

Priser for samtaletilbudene:
Indivudell samtaletime (inntil 60min): 800,-


Parsamtale (inntil 60 min): 800,-

Parsamtale (inntil 90 min): 1000,- 
Det kommer et kveldstillegg etter kl 16.00 på 200,- per time  

TILBUD på kartleggingssamtale for par (inntil 45min) 400,- 

Online parsamtale (inntil 60min): 800,-
Online parsamtale (inntil 90min): 1000,- 

Dersom timen må avbestilles, må det gjøres 24 timer før avtalt tid.
Ubenyttet time må betales i sin helhet. 

Pris for COS-foreldrekurs på kveldstid

Kurset går over seks - åtte kvelder (ut i fra antall deltakere), og hver samling varer to timer.
Pris for 6-8 samlinger: 3700,-  
For forelder nr. 2: kun + 1000,- for alle samlingene