Innføring i COS // Trygghetssirkelen


COS står for Circle of Security, som oversettes til Trygghetssirkelen. Den er et slags visuelt kart over barnas emosjonelle behov, hvor øverste delen av sirkelen viser barnas behov når de er ute og utforsker verden.


Nederste del av sirkelen viser deres behov når de kommer til oss for å søke trygghet. Sirkelen er koblet sammen av et par hender som symboliserer oss omsorgsgivere som er barnets trygge utgangspunkt for utforskning og nødvendige havn å komme til etterpå.


Gjennom kurset at vi utgangspunkt i de ulike behovene som dukker opp, og hvorfor det er så betydningsfullt å møte barnet over hele sirkelen.


Om du synes det er vanskelig å håndtere barnas sinne, sutring, frykt eller andre følelserutbrudd som dukker opp på sirkelen, vil du gjennom kurset få gode verktøy som styrker deg i dette.


All atferd er kommunikasjon

Et grunnprinsipp i dette foreldrekurset er at atferd er kommunikasjon, og atferd er signal på et emosjonelt behov.


Foreldreveiledning har ofte fokus på å hjelpe foreldre til å endre barnas uønsket atferd. I COS-kursene er fokuset noe annet: Vi ønsker å gi foreldre verktøy til å se bak atferden for å å vite hvordan vi kan møte barna på best mulig måte. Noen ganger skjer de positive endringene i barnet når vi som foreldre endrer vår tilnæring til barnet.