Profilbilde

Litt om meg

Nybakt familieterapeut og lidenskapelig opptatt av familie & relasjoner! 

Sammen med min mann og fire barn under åtte år, er jeg bosatt på Sotra. Våren 2018 fullførte jeg en videreutdanning i Systemisk Familieterapi og høsten 2018 sertifiserte jeg meg som COS-P kursholder. 

Fra før har jeg åtte års teologiutdannelse, og tyve års erfaring med verdiformidling, veiledning og mentoring av ungdommer, samt kurs innefor både nettvett og mediebruk, alphakurs og har de siste 15 årene vært frilanseforkynner ved siden av andre stillinger innenfor DnK. Min kristne tro er en stor del av min motivasjon og engasjement for familier og relasjoner, og mitt syn på familieverdier og relasjoner er basert på en bibelsk forståelse. 

 

Hjertet bak mitt foretak Kristina EO er å bidra til at familier har det godt sammen. Som firebarnsmor brenner jeg for at barn skal ha det bra. Jeg er lidenskapelig opptatt av at barn får en tryggere og mer stabil oppvekst, dersom foreldre er trygge i sine roller som foreldre og dersom familierelasjonene har en trygg og god kommunikasjon og stabilitet. Men livet skjer, kriser kommer og selv de mest stabile familier kan oppleve avstand, konflikter og ensomhet. Da har jeg erfart og har tro på at det kan være til stor hjelp å få prate med en tredjepart. 

 

I samtaler kan jeg som familieterapeut bidra med refleksjoner og perspektiver sett utenfra. I møte med nye samtalepartnere er respekt og nysgjerrighet noe jeg setter høyt. Min oppgave er ikke å komme med løsninger eller peke finger på rett eller galt. Det jeg kan bidra med er å blant annet å se sammenhenger, reflektere høyt og bidra med enkle verktøy for å styrke relasjonene.

 

Som kursholder og formidler er jeg opptatt av troverdighet og tydelighet, samt en formidling som gjør budskapet lett tilgjengelig. Det er viktig at det som formidles kan overføres inn i egen livssituasjon, og bidra til inspirasjon og motivasjon. Humor er en viktig brikke, og det er viktig å sette ord på det som ofte tas for gitt eller er blitt tabu. For meg er det viktig at tilhørerne opplever å kjenne seg igjen på en måte som inspirerer til å ta utgangspunkt i det man allerede mestrer. Et viktig budskap som ligger i bunn er; God nok!   

Jeg er tilknyttet Familiesenteret i Bergen, og tilbyr også samtaletjenester via deres nettsider: familiesenteret.no. Gjennom samarbeid med dem, har vi tilgang til ulike samtalerom hos medlemsmenigheter. Jeg er dermed fleksibel med tanke på hvor vi møtes for en prat. Samtaler over skype er også mulig.